ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

 Εκτιμώ και σέβομαι οποιονδήποτε άνθρωπο αφιερώνει προσωπικό χρόνο ασχολούμενος με τα κοινά, με την προϋπόθεση ότι οι δράσεις του είναι συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών συμβίωσης των ανθρώπων, ανεξάρτητα αν διαφωνώ ή συμφωνώ με τις μεθόδους ή τον τρόπο, που επιδιώκεται η υλοποίησή τους. Αυτό είναι άλλωστε το νόημα των πολιτικών διαφοροποιήσεων μεταξύ ανθρώπων και πολιτικών ομάδων σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής. Στην αέναη προσπάθεια των ανθρώπων να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους εμπλέκονται πρόσωπα, ομάδες και ιδεολογίες . Η ιδεολογία έχει να κάνει με την ιεράρχηση των αξιών πάνω στις οποίες δομείται η λειτουργία μιας κοινωνίας. Οι διάφορες πολιτικές ομάδες είναι σύνολα πολιτών, που συμφωνούν στις σημαντικές γι; αυτούς ιεραρχήσεις. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει με τον δικό της τρόπο τα πρόσωπα, που πιστεύει ότι θα εκφράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ιδεολογία της και θέτει στην κρίση των πολιτών την ικανότητά της να πετύχει τους στόχους που έθεσε, αλλά και τον τρόπο και τη μέθοδο που θα επιλέξει. Λογικά η κάθε ομάδα, που εμφανίζεται στον πολιτικό στίβο πρέπει να έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

1. Πολιτική ταυτότητα
Για να γίνω πιο κατανοητός θα αναφερθώ στις καθ΄ ημάς δημοτικές παρατάξεις . Η πολιτική ταυτότητα δεν έχει καμία σχέση με τον κομματικό προσανατολισμό των μελών της ομάδας. Έχει σχέση με την κατανόηση, καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων του δήμου, καθώς και τη διάγνωση των αιτίων, που τα προκαλούν. Ποια είναι τα προβλήματα του δήμου; Αναφέρω ενδεικτικά:
Α) Δημογραφικό
Β) θέσεις εργασίας
Γ) Ερημωμένα χωριά
Δ) φροντίδα υπερηλίκων
Ε) Παράτυποι μετανάστες
Στ) Ελληνοτουρκικές σχέσεις
Ζ) Επιχειρηματικές δυσκολίες λόγω γεωγραφικής θέσης
Η) Κατάσταση πρωτογενούς τομέα παραγωγής και δυνατότητες
Θ) Μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας με την υπόλοιπη Ελλάδα
Ι) Θέση του κράτους απέναντι σε όλα τα προηγούμενα
Το καθένα από αυτά είναι αλληλένδετο με τα υπόλοιπα και η επιδείνωση ή λύση του ενός επιδεινώνει ή επιλύει και πολλά από τα άλλα. Η πολιτική της κεντρικής πολιτικής εξουσίας είναι καταλυτικός παράγοντας δημιουργίας ή επίλυσης των τοπικών προβλημάτων. Συνεπώς οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν και έντονο πολιτικό χαρακτήρα και σχετίζονται άμεσα με την πολιτική σύγκρουση των κομμάτων. Οι τοπικοί πολιτικοί άρχοντες δεν μπορεί να είναι άσχετοι με τα τεκταινόμενα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι σημαντικό το πολιτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό το ορίζουν οι κυβερνήσεις.
2. Συγκροτημένη ομάδα,
που αποδέχεται και ερμηνεύει σε γενικές γραμμές με τον ίδιο τρόπο τα αίτια των προβλημάτων, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει την κατάλληλη πολιτική και τα κατάλληλα πρόσωπα για να την εφαρμόσουν . Αν στην ίδια ομάδα ο ένας διατείνεται ότι τα προβλήματα οφείλονται στους «λαθρομετανάστες», άλλος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και άλλος στον κακό προηγούμενο δήμαρχο καταλαβαίνει ο καθένας ότι λύση δεν πρόκειται να δοθεί.
3. Κατάλληλα πρόσωπα,
που το καθένα έχει ειδικές γνώσεις καλών πρακτικών, ώστε να υλοποιηθούν οι ιδέες της ομάδας. Προσωπικά δεν πιστεύω σε σωτήρες. Θεωρώ ότι οι επιτυχημένοι δήμαρχοι είχαν πάντα δίπλα τους εξαιρετικούς συνεργάτες και εργατικούς αφανείς ήρωες, που κάνουν τη λεγόμενη "λάντζα". Η ικανότητα του κάθε αιρετού αναδεικνύεται από τη σωστή επιλογή συνεργατών και κατάλληλων τεχνοκρατών, που γνωρίζουν τον χειρισμό ειδικών θεμάτων.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, θα αναφερθώ και στη συζήτηση που άνοιξε σχετικά με τη συνεργασία των πολιτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης για την διεκδίκηση του δήμου και πιστεύω ότι δεν θα χαρακτηριστώ ως ένας ακόμα από τους «Ηρακλείδες» της τοπικής κοινωνίας. Η αξία της γνώμης οποιουδήποτε πολίτη αυτής της πόλης, είτε προέρχεται από τους εκπροσώπους των παρατάξεων, είτε όχι είναι ίδια και οι όποιες απαντήσεις έχουν αξία, όταν αναφέρονται στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς, που τίθενται και όχι στα πρόσωπα που τα υποβάλουν.
Είμαι από αυτούς που υποστήριξαν εξ αρχής την ανάγκη συνεννόησης των παρατάξεων που αυτοπροσδιορίζονται στον κεντροαριστερό χώρο, ώστε να υπάρχει το πρώτο προαπαιτούμενο. Η πολιτική ταυτότητα. Τα προβλήματα του δήμου μας δεν οφείλονται στη δράση συγκεκριμένων μόνο τοπικών πολιτικών προσώπων, αλλά οφείλονται τα περισσότερα σε συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές ενός πολιτικού χώρου, που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη χώρα, τις οποίες πιστά εφαρμόζουν και τα τοπικά της στελέχη. Τα προβλήματα δεν εμφανίζονται επειδή είναι οι ίδιοι ανίκανοι. Αντίθετα είναι ικανότατοι στην επίτευξη των πολιτικών τους στόχων, που είναι η αιτία των δεινών για τους μη προνομιούχους πολίτες. Για παράδειγμα η βασική πολιτική επιλογή να κλείνει και να ιδιωτικοποιείται οποιαδήποτε μη κερδοφόρα κρατική δομή, οδηγει την επαρχία και ειδικά το δήμο μας σε αποψίλωση και καθημερινό κλείσιμο υπηρεσιών κοινής ωφελειας με ότι αυτό συνεπάγεται. Το βλεπουμε στα νοσοκομεία μας, στα σχολεία, στις μεταφορές, στις τράπεζες, στα ΕΛΤΑ, και κάθε λογής δομή όπου οι κρατικές επενδύσεις "δεν συμφερουν" . Το ότι σε κάθε ψιχάλα, σε κάθε χιόνι, ακόμα και έντονη ήλιοφανεια έχουμε διακοπές ρεύματος στα χωριά είναι αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών.
Ο πολυκερματισμός των κεντροαριστερών δυνάμεων εξυπηρετεί πολιτικά, τους θιασώτες του νεοφιλελευθερισμου , τον οποίο πιστα εφαρμόζουν όλα τα τοπικά του στελεχη. Ο καθένας από τους αρχηγούς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της ενιαίας καθόδου των κεντροαρισυερων δυνάμεων στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα δέχονταν αυτή την προοπτική, αν ήταν οι ίδιοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι. Δεν γνωρίζω, αν και με ποιες προϋποθέσεις θα ήταν διατεθειμένοι να συμπράξουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο , χωρίς το δεδομένο αυτό. Από αυτά που γνωρίζω Ο Σάκης Παπανδρέου, επικεφαλής της παράταξης «ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ» , είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει μια τέτοια προσπάθεια, ακόμα και αν δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος. Το έκανε από την πρώτη στιγμή και στην παράταξη που εκπροσωπεί. Δεν έθεσε ποτέ όρους και προϋποθέσεις για την αρχηγία . Τάχτηκε στη διάθεση της ομάδας σαν απλός στρατιώτης και αυτή τον όρισε αρχηγό της με δημοκρατικές διαδικασίες. Εκτιμώντας το ήθος, την προσφορά και τις ικανότητές του τον κρατά στη θέση του. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχει την υποστήριξή μου.
Αυτή την αρχή υιοθετεί και για τη δημιουργία μιας ευρύτερης πολιτικής παράταξης. Δεν φοβάται να τεθεί στην κρίση των προοδευτικών πολιτών. Δεν επικαλείται τις δημοκρατικές διαδικασίες μόνο, όταν οι συσχετισμοί δημιουργούν βεβαιότητες. Πόσοι από τους άλλους αρχηγούς των παρατάξεων υιοθετούν την ίδια πρακτική; Τους εκτιμώ όλους για το ήθος και τις ικανότητές τους. Δεν θα αναφερθώ σε αυτούς, που οι πολιτικές μας θέσεις είναι αντίθετες. Με ενδιαφέρει όμως η απάντηση αυτών που θεωρώ ότι έχουμε τις ίδιες πολιτικές καταβολές στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Θεωρούν σημαντική την πολιτική ταυτότητα μιας παράταξης και των στελεχών της για την ψήφο των πολιτών ή αρκεί η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας δημάρχου για την επιλογή του;
2. Που εντοπίζουν τις πολιτικές τους διαφορές με κάθε μια από τις άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, που τους υποχρεώνει σε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, απορρίπτοντας κάθε σκέψη συνεργασίας;
3. Αν οι διαφορές δεν είναι σημαντικές, ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις, ώστε να ήταν εφικτή μια τέτοια συζήτηση;
Θέτω τα ερωτήματα, γιατί στο δεύτερο γύρο, όταν κληθώ σαν ψηφοφόρος να ψηφήσω, είναι βασικό να γνωρίζω αν θεωρεί ασήμαντη την πολιτική ταυτότητα, της ομάδας του, αλλά σημαντική την πολιτική του προσωπικότητα. Αν θα ψηφήσω με πολιτικά ή προσωπικά κριτήρια.
Αν απορρίπτεται κάθε συζήτηση, χωρίς πολιτικούς λόγους, είναι εύλογο να σκεφτώ ότι προηγούνται οι προσωπικές φιλοδοξίες του συλλογικού συμφέροντος και αυτό ας εκτιμηθεί δεόντως.
Βέβαια η απάντηση θα μπορούσε να είναι πολύ πιο απλή, ειλικρινής και αφοπλιστική: «Δεν θέλω πολιτική ταυτότητα, επέλεξα μια ομάδα που με πιστεύει για δήμαρχο και δεν δέχομαι υποδείξεις για το τι και το πως., ούτε αισθάνομαι την ανάγκη να δώσω εξηγήσεις. Η αξία μου αργά ή γρήγορα θα αναγνωριστεί. Οι υπόλοιποι κάνετε ότι θέλετε και μη ταλαιπωρείτε εμένα και τους πολίτες με τις ουτοπίες σας. Αυτοί θα αξιολογήσουν και εμένα και την ομάδα μου. Ραντεβού στην κάλπη». Κι αν τίποτα δεν αλλάξει στην πολιτική μας ζωή, θα φταίνε πάλι οι πολίτες που δεν έκαναν σωστή εκτίμηση. και επιλογή..

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ