Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2023

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

  Εκτιμώ και σέβομαι οποιονδήποτε άνθρωπο αφιερώνει προσωπικό χρόνο ασχολούμενος με τα κοινά, με την προϋπόθεση ότι οι δράσεις του είναι συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών συμβίωσης των ανθρώπων, ανεξάρτητα αν διαφωνώ ή συμφωνώ με τις μεθόδους ή τον τρόπο, που επιδιώκεται η υλοποίησή τους. Αυτό είναι άλλωστε το νόημα των πολιτικών διαφοροποιήσεων μεταξύ ανθρώπων και πολιτικών ομάδων σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής. Στην αέναη προσπάθεια των ανθρώπων να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους εμπλέκονται πρόσωπα, ομάδες και ιδεολογίες . Η ιδεολογία έχει να κάνει με την ιεράρχηση των αξιών πάνω στις οποίες δομείται η λειτουργία μιας κοινωνίας. Οι διάφορες πολιτικές ομάδες είναι σύνολα πολιτών, που συμφωνούν στις σημαντικές γι; αυτούς ιεραρχήσεις. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει με τον δικό της τρόπο τα πρόσωπα, που πιστεύει ότι θα εκφράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ιδεολογία της και θέτει στην κρίση των πολιτών την ικανότητά της να πετύχ